Dagbesteding


Meedoen in de samenleving is belangrijk. Voor je gevoel van eigenwaarde, sociaal contact, dagritme en ook om jezelf te ontwikkelen. Maar onze drukke maatschappij is veeleisend en het is niet altijd gemakkelijk om aan alle verwachtingen te voldoen. StadsTuinderij Piushaven biedt mensen nieuwe mogelijkheden om te leren en te ontdekken in een veilige omgeving. Het is een plek waar je elkaar inspireert, waar je samen actief bent, een plek waar mensen tot bloei komen.

Sociale verbinding

Stichting Het Werkt biedt begeleiding aan (jong)volwassenen die moeite hebben met het vinden en behouden van een goede zelfstandige plek in de maatschappij. Met StadsTuinderij Piushaven heeft Het Werkt gekozen voor stadslandbouw als middel om te werken aan duurzame sociale verbinding. Want al lijkt stadslandbouw vooral te gaan om grond en planten, uit alle onderzoeken komt naar voren dat het met name draait om mensen: stadslandbouw verbindt!

De StadsTuinderij is zo opgezet dat er een diverse groep Tilburgers actief is. Hoog en lager opgeleid, autochtoon of met een migratieachtergrond, jong en oud, als vrijwilliger of in het kader van een (dagbestedings)traject. StadsTuinderij Piushaven is dus geen specifieke dagbestedingslocatie. De deelnemers maken deel uit van de hele groep mensen die op de tuin werken. De StadsTuin is daarmee een afspiegeling van onze samenleving.

Meedoen met groen

De StadsTuinderij is de ideale plek voor deelnemers die het leuk vinden om te werken met planten of dieren (kippen, varkens en bijen). Het is ook een plek waar mensen werkervaring op kunnen doen die later goed van pas kan komen. Maar er zijn ook andere werkzaamheden. Van kleine technische klussen tot het verfraaien van de tuin en werken in de winkel. De StadsTuinderij biedt veel mogelijkheden en kan een waardevolle plek zijn. Ook voor deelnemers voor wie groen niet zijn of haar ‘ding’ is.

Aanmelding

Bij dagbesteding is er altijd sprake van professionele zorg in het kader van een beschikking vanuit de WMO, WLZ of Jeugdwet. Aanmelding verloopt op diverse manieren. Dat kan intern vanuit Stichting Het Werkt (via beschermd wonen of ambulante begeleiding), via de toegangsteams in de wijken, het UWV, de Gemeente (afdeling Sociale Zaken), via een jobcoach, op eigen initiatief (met PGB), of via een andere zorgaanbieders (via onderaanneming).

Op de StadsTuinderij worden de deelnemers begeleid door onze vrijwilligers-/trajectcoördinatoren. Door de intensieve samenwerking en interactie zal ook de teeltcoördinator een deel van het traject begeleiden. De verantwoordelijkheid ligt echter bij de trajectcoördinatoren.

Kennismakingsgesprek en intake

We starten met een gesprek waarin de trajectcoördinator en de persoon met een dagbestedingsvraag, de potentiële deelnemer, kennis met elkaar maken. In dit gesprek wordt de haalbaarheid van de begeleidingsvraag beoordeeld. Er wordt ook gekeken of de potentiële deelnemer het werken op de tuin wel aan kan wat betreft prikkels, agressieregulatie en/of middelengebruik. Indien zowel de coördinator als de deelnemer positief zijn, wordt afgesproken hoeveel dagdelen dagbesteding de deelnemer zou willen afnemen.

Hierna volgt de intake door het gezamenlijk invullen van het intakeformulier, het definitief afspreken van het aantal dagdelen en wordt de indicatie dagbesteding aangevraagd. In het intakeformulier worden de doelen geformuleerd die de deelnemer op de StadsTuinderij wil behalen en waar de begeleiding rekening mee dient te houden. Indien wenselijk, is de persoonlijk begeleider hierbij aanwezig. Alle benodigde gegevens worden in softwareprogramma Qurentis gezet. Deelnemers die niet bij Stichting Het Werkt wonen, dienen ook een toestemmingsverklaring verwerking persoonlijke gegevens/privacyverklaring in te vullen.

Begeleidingsvraag en rapportage cliënten

Deelnemers geven bij de intake aan óf en op welke wijze zij begeleiding nodig hebben bij het uitvoeren van de dagbesteding. Dit wordt opgenomen in hun zorgplan. Wanneer de deelnemer aangeeft geen begeleiding nodig te hebben maar in de praktijk blijkt dat dat wel nodig is, gaat de trajectcoördinator met de deelnemer in gesprek om alsnog een indicatie aan te vragen.

De deelnemer heeft minimaal één keer per maand een uitgebreid gesprek met de trajectcoördinator over de gang van zaken. Daarnaast vinden er per dag meerdere contactmomenten plaats. De looptijd van een zorgplan is één jaar. De verslaglegging hiervan en de wekelijkse rapportage worden in Qurentis gezet, net als de halfjaarlijkse evaluatie en de eindevaluatie.

Op de StadsTuinderij Piushaven is elke dag een trajectcoördinator aanwezig behalve op woensdagochtend en vrijdagochtend.

Voor meer informatie over dagbestedingstrajecten kun je contact opnemen met een onze coördinatoren:

 

Dagbesteder Emiel van Hoek over de StadsTuinderij

 

   “Het werken in de tuin geeft me structuur en voldoening.
    Hier doe ik ertoe en mag ik zijn wie ik ben.
    Ik wil hier nog jaren doorgroeien én –bloeien.”
  
     

 

Bekijk hier het prachtige filmpje wat het Oranjefonds over Emiel maakte!