Voedingsbodem voor een inclusieve samenleving


2020 Wordt het laatste jaar voor de StadsTuinderij aan de Piushaven. Dat betekent dat de StadsTuinderij op de huidige locatie dan in totaal vijf jaren heeft kunnen groeien en bloeien. Bijzonder, want bij aanvang in 2015 werd het braakliggende terrein van thuiszorgorganisatie De Wever onderverdeeld in vijf teeltvakken voor de jaarlijkse vruchtwisseling. Met als hoop, maar geen zekerheid, dat er een volledige teeltcyclus zou kunnen worden voltooid. Dat gaat dus lukken! Nog een jaar stadstuinieren aan de Piushaven geeft bovendien de ruimte om de verhuizing naar de vervolglocatie goed voor te bereiden.

Het ontstaan van de StadsTuinderij

Elkaar inspireren, samen actief zijn. Een plek waar mensen met heel verschillende achtergronden elkaar ontmoeten en tot bloei komen. Een broedplaats voor initiatieven waar de maatschappij behoefte aan heeft. Duurzaam, gezond en inclusief. Dat waren ideeën die opkwamen toen enkele medewerkers van gemeente Tilburg in 2012 Stichting Het Werkt uitdaagden om met een nieuw en creatief concept te komen.

Jarenlange ervaring met trajecten voor maatschappelijke ondersteuning en re-integratie maakten duidelijk dat het essentieel is om mensen op een positieve manier met elkaar te verbinden om oude patronen te doorbreken en nieuwe mogelijkheden te creëren.
Tegelijkertijd gonsden overal nieuwe termen; de actieve burger. maatschappelijke participatie, het verbinden van professionele en informele zorg. Ideeën voortgekomen uit bezuinigingen bij de overheid, maar ook passend bij de tijdgeest. Daarnaast was er de voortgaande maatschappelijke dynamiek in de richting van een meer lokale, verantwoorde productie van voedsel en de gevolgen van de crisis voor de ruimtelijke inrichting van de stad.

Op basis van ervaringen in binnen- en buitenland koos Het Werkt voor stadslandbouw als middel om te werken aan duurzame sociale vernieuwing. Want al lijkt stadslandbouw vooral te gaan om grond en planten, uit alle onderzoeken komt naar voren dat het met name draait om mensen: stadslandbouw verbindt!
In 2015 werd in samenwerking met stichting Social Energy de tuin aan de Havendijk aangelegd en was StadsTuinderij Piushaven een feit.

Samenwerken en verbinden

Centraal in de visie van de StadsTuinderij staat het verbinden van mensen en organisaties. Dit is ook van toepassing op de organisatie van het project zelf. Voortdurend wordt contact gezocht met andere organisaties en personen, waarbij ieder vanuit eigen kracht en expertise bijdraagt aan de realisatie en bloei van het geheel waar particulier ondernemerschap en burgerinitiatief elkaar versterken.

Door de professionele én creatieve aansturing realiseert StadsTuinderij Piushaven kleinschalige, vernieuwende economische ontwikkeling in combinatie met de activering van mensen. Dit vertaalt zich in een grote maatschappelijke winst.

Dat stadslandbouw verbindt blijkt ook uit onze praktijk; met 80 vrijwilligers en een aantal deelnemers aan trajecten op de tuin, goede samenwerking met partners zoals ContourdeTwern en Helicon Opleidingen én tevreden restaurants zoals Villa Pastorie en De Houtloods die o.a. met de verse stadsgroenten werken, mag Tilburg trots zijn op de StadsTuinderij.

De toekomst

Aangezien de huidige plek van StadsTuinderij Piushaven op afzienbare termijn bebouwd gaat worden, gaan we verhuizen. Hier vind je alle informatie over onze verhuisplannen!