Voedingsbodem voor een inclusieve samenleving


2020 Wordt het laatste jaar voor de StadsTuinderij aan de Piushaven. Dat betekent dat de StadsTuinderij op de huidige locatie dan in totaal vijf jaren heeft kunnen groeien en bloeien. Bijzonder, want bij aanvang in 2015 werd het braakliggende terrein van thuiszorgorganisatie De Wever onderverdeeld in vijf teeltvakken voor de jaarlijkse vruchtwisseling. Met als hoop, maar geen zekerheid, dat er een volledige teeltcyclus zou kunnen worden voltooid. Dat gaat dus lukken! Nog een jaar stadstuinieren aan de Piushaven geeft bovendien de ruimte om de verhuizing naar de vervolglocatie goed voor te bereiden.

Het ontstaan van de StadsTuinderij

Elkaar inspireren, samen actief zijn. Een plek waar mensen met heel verschillende achtergronden elkaar ontmoeten en tot bloei komen. Een broedplaats voor initiatieven waar de maatschappij behoefte aan heeft. Duurzaam, gezond en inclusief. Dat waren ideeën die opkwamen toen enkele medewerkers van gemeente Tilburg in 2012 Stichting Het Werkt uitdaagden om met een nieuw en creatief concept te komen.

Jarenlange ervaring met trajecten voor maatschappelijke ondersteuning en re-integratie maakten duidelijk dat het essentieel is om mensen op een positieve manier met elkaar te verbinden om oude patronen te doorbreken en nieuwe mogelijkheden te creëren.
Tegelijkertijd gonsden overal nieuwe termen; de actieve burger. maatschappelijke participatie, het verbinden van professionele en informele zorg. Ideeën voortgekomen uit bezuinigingen bij de overheid, maar ook passend bij de tijdgeest. Daarnaast was er de voortgaande maatschappelijke dynamiek in de richting van een meer lokale, verantwoorde productie van voedsel en de gevolgen van de crisis voor de ruimtelijke inrichting van de stad.

Op basis van ervaringen in binnen- en buitenland koos Het Werkt voor stadslandbouw als middel om te werken aan duurzame sociale vernieuwing. Want al lijkt stadslandbouw vooral te gaan om grond en planten, uit alle onderzoeken komt naar voren dat het met name draait om mensen: stadslandbouw verbindt!
In 2015 werd in samenwerking met stichting Social Energy de tuin aan de Havendijk aangelegd en was StadsTuinderij Piushaven een feit.

Samenwerken en verbinden

Centraal in de visie van de StadsTuinderij staat het verbinden van mensen en organisaties. Dit is ook van toepassing op de organisatie van het project zelf. Voortdurend wordt contact gezocht met andere organisaties en personen, waarbij ieder vanuit eigen kracht en expertise bijdraagt aan de realisatie en bloei van het geheel waar particulier ondernemerschap en burgerinitiatief elkaar versterken.

Door de professionele én creatieve aansturing realiseert StadsTuinderij Piushaven kleinschalige, vernieuwende economische ontwikkeling in combinatie met de activering van mensen. Dit vertaalt zich in een grote maatschappelijke winst.

Dat stadslandbouw verbindt blijkt ook uit onze praktijk; met 50 vrijwilligers en een aantal dagbesteders op de tuin, goede samenwerking met partners zoals ContourdeTwern en Helicon Opleidingen én tevreden restaurants zoals Villa Pastorie en De Houtloods die o.a. met de verse stadsgroenten werken, mag Tilburg trots zijn op de StadsTuinderij.

De toekomst

De zoektocht naar een definitieve locatie voor de StadsTuinderij is in volle gang. Het doel op de huidige locatie is bereikt; het concept van duurzame verbinding van mensen en activiteiten d.m.v. stadslandbouw werkt. Samenwerking en financiële bijdrage van o.a. Tilburg Akkoord en het Oranje Fonds hebben bijgedragen tot het succes van dit experiment. En ook de politiek is overtuigd van de waarde van de diverse functies die de StadsTuinderij vervult. Hiermee komt het einde van de pilotfase in de Piushaven in zicht.  

Waar de huidige activiteiten in tijdelijkheid zijn uitgeprobeerd wil Stichting Het Werkt vanaf 2020 op een kwalitatief hoogwaardige en duurzame wijze de vernieuwde StadsTuinderij op een vaste locatie realiseren. In nauwe samenwerking met de buurt, subsidieverstrekkers, gemeente Tilburg, andere maatschappelijke organisaties en ondernemers.

Verbinding tussen stad en buitengebied

De nieuwe, groene en veelzijdige locatie gaat een plek worden waar alles samenkomt:

 • Maatschappelijke participatie en toeleiding naar werk
 • Verse groenten en fruit
 • Ontmoetingen tussen mensen
 • Bloemen en kruiden
 • Bijen, varkens en kippen
 • Veel vrijwilligers die samenwerken bij de verzorging van tuin en dieren
 • Dagbesteding voor zorgcliënten
 • Educatie en onderwijs
 • Lekker eten en drinken
 • Winkeltje met streekproducten
 • Bijzondere vergader-, werk- en gelegenheidslocatie
 • Ontspanning en recreatie
 • Vergroting biodiversiteit en verbetering natuur en ecologische waarde


Kortom, StadsTuinderij versie 2.0!

Volg hier de ontwikkelingen of vraag naar de brochure ‘Van StadsTuinderij Piushaven naar GroeiTuin013’ met alle plannen, visie en mogelijkheden, ook voor sponsoring of andere vormen van samenwerking. Laat het ons weten!‘