StadsTuinderij Piushaven is een collectieve tuin in hartje Tilburg


StadsTuinderij Piushaven is een collectieve tuin in hartje Tilburg waar tientallen vrijwilligers groenten en kruiden telen onder professionele begeleiding.

Daarnaast wonen er bijen, varkens en kippen (voor verse eieren).

In de winkel worden groenten, kruiden en eieren van StadsTuinderij Piushaven verkocht, maar ook producten van  Stadsimkerij Beezzzz en diverse andere producenten uit de omgeving.

StadsTuinderij Piushaven ondersteunt groene initiatieven en moestuinen in de wijken. Zo kunnen mensen deelnemen aan diverse werkzaamheden, op afwisselende locaties en met mede-vrijwilligers van verschillende komaf. De StadsTuinderij verbindt. Er ontstaan contacten en initiatieven om de stad mooier en beter leefbaar te maken en het biedt nieuwe mogelijkheden voor deelnemers om te leren en te ontdekken.

StadsTuinderij Piushaven is een initiatief van Het Werkt. Het project is mogelijk dankzij de betrokkenheid en inzet van veel mensen, organisaties en bedrijven. Kijk hier welke partijen allemaal betrokken zijn.

Wil je ook meedoen? Neem dan contact op.

 

StadsTuinderij Piushaven: spil in een verbindend, samengesteld project.

Elkaar inspireren. Samen actief zijn. Een plek waarin mensen tot bloei komen. Een broedplaats voor initiatieven waar de maatschappij behoefte aan heeft. Duurzaam, gezond en inclusief. Dat waren ideeën die opkwamen toen enkele medewerkers van de gemeente Tilburg in 2012 Vof Het Werkt uitdaagden om met een nieuw en creatief concept te komen. Een project dat met name burgers in de impulswijken zou ondersteunen en versterken.

Jarenlange ervaring met trajecten voor maatschappelijke ondersteuning en re-integratie had duidelijk gemaakt dat mensen op een positieve manier met elkaar verbinden essentieel is voor het doorbreken van oude patronen en het creëren van andere mogelijkheden.

Tegelijkertijd gonsden overal nieuwe termen. De actieve burger. Maatschappelijke participatie. Het verbinden van professionele en informele zorg. Ideeën die voortkwamen uit bezuinigingen bij de overheid, maar ook passen bij de huidige tijdgeest.

Daarnaast was er de voortgaande maatschappelijke dynamiek in de richting van een meer lokale, verantwoorde productie van voedsel en de gevolgen van de crisis voor de ruimtelijke inrichting van de stad.

Op basis van ervaringen in binnen- en buitenland heeft Het Werkt toen gekozen voor stadslandbouw als middel om te werken aan duurzame sociale vernieuwing. Want al lijkt stadslandbouw vooral te draaien om grond en planten, uit alle onderzoeken komt naar voren dat het vooral draait om mensen. Stadslandbouw verbindt.

De uiteindelijke vorm van het project is gelaagd: een centrale, professioneel aangestuurde teeltlocatie in het centrum van de stad, verbonden met diverse kleine moestuinen en buurtinitiatieven in de wijken. Op deze manier stimuleert het project mensen in de (impuls-)wijken bij het kweken van groenten in eigen tuin of balkon en worden buurtinitiatieven ondersteund met teeltkennis, materialen en vrijwilligers. Door de verbinding met StadsTuinderij Piushaven als centrale teeltlocatie kunnen wijkbewoners actief deelnemen aan diverse werkzaamheden, op afwisselende locaties en met mede-vrijwilligers van verschillende komaf.

Centraal in de visie staat het verbinden van mensen en organisaties. Dit is ook van toepassing op de organisatie van het project zelf. In een vroeg stadium is contact gezocht met andere organisaties en personen, waarbij ieder vanuit eigen kracht en expertise bijdraagt aan de realisatie en bloei van het geheel. De intensieve samenwerking die is ontstaan tussen Het Werkt en stichting Social Energy is een goed voorbeeld van hoe particulier ondernemerschap en burgerinitiatief elkaar kunnen versterken.

Door de professionele én creatieve aansturing realiseert StadsTuinderij Piushaven kleinschalige, vernieuwende economische ontwikkeling in combinatie met de activering van mensen. Dit vertaalt zich zowel in een haalbare business case als in een grote maatschappelijke winst.

In algemene zin beoogt dit programma:

  • bewoners van de (impuls-)wijken te ondersteunen in actief burgerschap en ondernemingszin
  • bewoners uit de (impuls-)wijken te verbinden met het centrumgebied, andere wijken en omliggende regio
  • betaalbaar, gezond voedsel beschikbaar te maken voor bewoners van de (impuls-)wijken
  • betaald werk en opleidingsmogelijkheden te scheppen, met name voor bewoners van de (impuls-)wijken.