Van StadsTuinderij Piushaven naar GroeiTuin 013


Sinds februari 2015 is de StadsTuinderij gevestigd aan de Piushaven. Destijds lag het perceel er kaal en verlaten bij en kregen we van Stichting De Wever de kans om ons concept in de praktijk te testen. Een collectieve moestuin met dieren en een winkeltje, waar vrijwilligers en dagbesteders uit alle hoeken van de stad gezamenlijk actief zijn. Nu, ruim vier jaar later, is StadsTuinderij Piushaven een groene, inspirerende oase voor mens en dier, bekend in heel Tilburg. En ook de politiek is inmiddels overtuigd van de waarde van de StadsTuinderij. De Piushaven is een fantastisch experiment waar is gebleken dat duurzame verbinding van mensen en activiteiten door middel van stadslandbouw echt werkt. Ook de locatie is geweldig, zowel wat betreft de buurt, de vrijwilligers die vlakbij wonen, als de goede contacten met horeca/afnemers en organisaties in de Piushaven. Omdat onze huidige locatie volgend jaar bebouwd zal worden, is het nu hoog tijd om volgende stappen te zetten.

Op weg naar StadsTuinderij 2.0

Waar de huidige activiteiten in tijdelijkheid zijn uitgeprobeerd wil Stichting Het Werkt vanaf 2021 op een kwalitatief hoogwaardige en duurzame wijze de vernieuwde StadsTuinderij op een vaste locatie realiseren. In nauwe samenwerking met de buurt, subsidieverstrekkers, gemeente Tilburg, andere maatschappelijke organisaties en ondernemers. Hiervoor hebben we een nieuwe locatie gevonden: de Stadsakker. Een akker van ruim 4 hectare groot op de hoek Zwartvenseweg/Reeshofdijk. Daarmee wordt de nieuwe tuin de toegang naar Stadsbos 013 en de verbinding tussen buitengebied en stad. Bij een volgende stap op een nieuwe locatie hoort een nieuwe naam. We kiezen voorlopig voor de werktitel ‘GroeiTuin 013’.

GroeiTuin 013

De ontwikkelingen bij GroeiTuin 013 zijn in volle gang. Gemeente Tilburg is in 2018 akkoord gegaan met het principeverzoek voor de nieuwe locatie bij de Stadsakker. De processen m.b.t. de bestemmingsplanprocedure, partners en financiën nemen echter meer tijd in beslag dan verwacht. Verhuizing van de StadsTuinderij naar de Stadsakker is daarom nog niet mogelijk in 2020. Gelukkig is er de mogelijkheid om nog een jaar aan de Piushaven te blijven. Want hoewel De Wever, de gemeente Tilburg en Heijmans op 20 november jl. bekend maakten dat zij een overeenkomst hebben getekend voor de ontwikkeling van de huidige locatie aan de Piushaven, zullen de bouwwerkzaamheden nog niet in 2020 starten. Dit betekent dat de StadsTuinderij nog een jaar de Piushaven zal verrijken met planten, dieren en mensen.

Stadstuin én meer

 Landschapsarchitect KruitKok heeft het eerste schetsontwerp voor de tuininrichting gemaakt. Er komt een pluktuin, een moestuin, een plek voor onze dieren en de bijenkasten. Verder komen er een vijver, een groot terras en diverse zithoekjes. NBArchitecten uit Best heeft het multifunctionele gebouw ontworpen waarin verblijfsruimte voor vrijwilligers, daghoreca, vergader- en educatieruimte, een streekwinkel én informatiepunt komen. Groeituin013 kan op de Stadsakker dé toegangspoort van Stadsbos013 worden. Met de mix van functies, landschappelijke opzet/inpassing van het plan en de ecologische compensatie draagt het plan sterk bij aan de ambities van Tilburg en het Stadsbos013.

We onderzoeken op dit moment nog hoe we de daghoreca gaan organiseren en met welke partij(en).  Duidelijk is in ieder geval wel dat de horeca niet alleen een ontspannen omgeving biedt waar gasten kunnen genieten van een prachtige omgeving, maar ook bijdraagt aan levendigheid op de tuin waardoor mensen met elkaar in gesprek raken, leren over de natuur en elkaar inspireren.

Samen ondernemen

Voor de realisatie van onze plannen zijn we druk bezig met het werven/oogsten van materialen, menskracht, partners en financiële middelen. Van heemkundekring Dongen nemen we een compleet oud spant over van een Vlaamse schuur, dat de basis gaat vormen voor de nieuw te bouwen multifunctionele ruimte. StadsTuinderij werkt samen met vier andere initiatiefnemers om de toekomstige Stadsakker te realiseren: Natuurpedagoog Jael Nouhet, Stichting Korensla, Stadsimker Marcel Horck en Coöperatie Bels Lijntje.

Meedoen?

Wilt u onderdeel uitmaken van GroeiTuin 013?
Ziet u mogelijkheden om bij te dragen aan de realisatie van dit plan? Heeft u nog ideeën of tips over de doorontwikkeling of samenwerking? Bijvoorbeeld door schenking van materialen, menskracht, samenwerkingsverbanden en/of donaties. Vraag naar de brochure ‘Van StadsTuinderij Piushaven naar GroeiTuin013’ met alle plannen, visie en mogelijkheden, ook voor sponsoring of andere vormen van samenwerking. Laat het ons weten!‘ Wij gaan graag met u in gesprek!